Pre verejnosť

Ďalší úspech Leteckej fakulty!

Display portlet menu
Back to notices

Ďalší úspech Leteckej fakulty!

News

Odbor štátnej správy vo vojenskom letectve Ministerstva obrany Slovenskej republiky vydal povolenie na vzdelávanie v oblasti leteckej meteorologickej služby. Letecká fakulta týmto rozšírila svoje portfólio poskytovaných odborných vzdelávacích kurzov o možnosť poskytovania odborných kurzov v oblasti Leteckej meteorológie a Meteorologic-kej služby pre potreby Ozbrojených síl SR.