Pre verejnosť

Milí prváci, predletová príprava začína!

Display portlet menu
Back to notices

Milí prváci, predletová príprava začína!

News

Vyplnením dotazníka aj Ty máš možnosť reálne ovplyvniť dianie na Leteckej fakulte!
Daj nám vedieť čo sa ti páči, alebo nepáči, s čím si nespokojný/nespokojná a čo by si na fakulte chcel/chcela zmeniť.

*Dotazník je určený pre prvákov Bc. štúdia.

Otvoriť dotazník