For the Public

Usmernenie k výučbe v zimnom semestri AR 2020/2021

Display portlet menu
Back to notices

Usmernenie k výučbe v zimnom semestri AR 2020/2021

News

Milé študentky, milí študenti!
Na odkaze nižšie nájdete nové usmernenie k výučbe na LF TUKE v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 platné od 19.10.2020 do odvolania, alebo do nasledujúcej zmeny:

Zobraziť usmernenie