For the Public

Back to notices

Obhajoba dizertačnej práce

Events

Dňa 30. marca 2021 o 13:00 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda LF Ing. Miroslava Spodniaka.

Názov dizertačnej práce: Aplikácia simulačných metód pri numericko-experimentálnej analýze vybraného komponentu leteckého motora

Školiteľ: doc. Ing. Karol Semrád, PhD.

Obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční formou videokonferencie. Z dôvodu zlej epidemiologickej situácie bude účasť pre verejnosť umožnená prostredníctvom platformy Cisco Webex meetings. Link s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej bude zaslaný každému záujemcovi, ktorý svoj záujem nahlási na e-mail: martina.melicherova@tuke.sk najneskôr do 30.3.2021, 9:00 hod. V správe prosím uveďte Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu na ktorú má byť pozvánka zaslaná.

Obhajoba dizertačnej práce je verejná.