Pre verejnosť

Dizertačná skúška doktoranda 12.1.2022

Display portlet menu
Back to notices

Dizertačná skúška doktoranda 12.1.2022

Events

Dňa 12. januára 2022 o 9.00 hod. sa uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF Ing. Patrika Kašpera.

Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Optimalizácia výkonnostných parametrov elektromagnetických aktuátorov nanosatelitov

Dizertačná skúška sa uskutočnia formou videokonferencie. Z dôvodu zlej epidemiologickej situácie bude účasť pre verejnosť umožnená prostredníctvom platformy Cisco Webex meetings. Link s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej bude zaslaný každému záujemcovi, ktorý svoj záujem nahlási na e-mail: nataliya.nosa@tuke.sk najneskôr do 11.01.2022, 14:00 hod. V správe prosím uveďte Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu na ktorú má byť pozvánka zaslaná.

Dizertačná skúška je verejná.