Pre verejnosť

Dizertačné skúšky doktorandov 3.2.2022

Display portlet menu
Back to notices

Dizertačné skúšky doktorandov 3.2.2022

Events

Dňa 3. februára 2022 sa uskutočnia dizertačné skúšky doktorandov LF TUKE:

9:00 hod.: Ing. Šimon Karaffa
Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Analýza zručnosti pilota malého bezposádkového lietadla

10:00 hod.: Ing. Miriam Hlinková
Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Vysoko integrované systémy riadenia letu a leteckých motorov

Dizertačné skúšky sa uskutočnia formou videokonferencie. Z dôvodu zlej epidemiologickej situácie bude účasť pre verejnosť umožnená prostredníctvom platformy Cisco Webex meetings. Link s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej bude zaslaný každému záujemcovi, ktorý svoj záujem nahlási na e-mail: nataliya.nosa@tuke.sk najneskôr do 2.02.2022, 14:00 hod. V správe prosím uveďte Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu na ktorú má byť pozvánka zaslaná.

Dizertačné skúšky sú verejné.