For the Public

Dizertačné skúšky doktorandov 25.3.2022

Display portlet menu
Back to notices

Dizertačné skúšky doktorandov 25.3.2022

Events

Dňa 25. marca 2022 sa uskutočnia dizertačné skúšky doktorandov LF TUKE:

9:00 hod.: Ing. Anton Korniienko
Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Model ergonomického riešenia pracoviska simulátora výcviku študentov - pracovníkov riadenia letovej prevádzky LETVIS pre zvýšenie výkonnosti, kvality a bezpečnosti práce
 
10:00 hod.: Mgr. Martin Kelemen
Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Hodnotenie výkonnosti študenta – pilota v rámci študijného poradenstva pre zvýšenie kvality individuálnych výstupov leteckej edukácie
 
11:00 hod.: Ing. Branislav Rácek
Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Využitie inovatívnych procesov v portfóliu digitálnej fabriky pri údržbe techniky verejných dopravných prostriedkov
 
Dizertačné skúšky sa uskutočnia kombinovanou formou. Verejnú časť skúšky bude možné sledovať  prezenčne v miestnosti Vedeckej rády TUKE, budova Katedry manažmentu leteckej prevádzky pri dodržaní hygienických pokynov v priestore KMLP, a online prostredníctvom platformy Cisco Webex meetings. Link s možnosťou sledovania verejnej časti dizertačnej skúšky a aktívneho zapojenia sa do diskusie bude zaslaný  každému, kto svoj záujem nahlási na e-mail: nataliya.nosa@tuke.sk najneskôr do 23.03.2023, 14:00 hod. V správe prosím uveďte Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu na ktorú má byť pozvánka zaslaná.

Dizertačné skúšky sú verejné.