For the Public

Dizertačné skúšky doktorandov 21.4.2022

Display portlet menu
Back to notices

Dizertačné skúšky doktorandov 21.4.2022

Events

Dňa 21. apríla 2022 sa uskutočnia dizertačné skúšky doktorandov LF TUKE:

8:30 hod.: Ing. Miroslava Čičváková
Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Ekonomická rekonvalescencia vybraných leteckých spoločností po dopade pandémie vírusu COVID-19

10:15 hod.: Ing. Dávid Pastír
Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Výber vhodných miest na núdzové pristátie pomocou multikriteriálnej analýzy a GIS

Dizertačné skúšky sa uskutočnia prezenčnou formou v miestnosti Vedeckej rády TUKE, budova Katedry manažmentu leteckej prevádzky pri dodržaní hygienických pokynov.
Dizertačné skúšky sú verejné.