Výzva na predkladanie prihlášok pre záujemcov o Erasmus+ stáž pre marec 2022

Display portlet menu
Back to notices

Výzva na predkladanie prihlášok pre záujemcov o Erasmus+ stáž pre marec 2022

News

Nová výzva na Erasmus+ stáž v AR 2022/2023 je zverejnená na odkaze:

Viac info

Prihlášky je možné doručiť fakultnému koordinátorovi, mailom na adresu: lucia.melnikova@tuke.sk do 21.03.2022.