For the Public

Výzva na predkladanie prihlášok pre záujemcov o Erasmus+ pre marec 2022

Display portlet menu
Back to notices

Výzva na predkladanie prihlášok pre záujemcov o Erasmus+ pre marec 2022

News

Nová výzva na predkladanie prihlášok na Erasmus+ mobilitu za účelom štúdia v AR 2022/2023 je zverejnená na odkaze nižšie:

Viac info

Prihlášky je možné doručiť fakultnému koordinátorovi, mailom na adresu: lucia.melnikova@tuke.sk do 18.03.2022.