For the Public

Postup pre študentov po štátnej skúške

Display portlet menu
Back to notices

Postup pre študentov po štátnej skúške

News

  • študenti ukončia štúdium dňom vykonania štátnej skúšky
  • potvrdenie o ukončení štúdia pre úradné účely si môžu prevziať osobne nasledujúci pracovný deň na študijnom referáte v čase od 10.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 14.00 hod.
  • študenti, ktorí nepotrebujú toto potvrdenie hneď, si potvrdenie prevezmú spolu s diplomom
  • promócie sú plánované v termíne v súlade so zverejneným harmonogramom štúdia pre AR 2021/2022 (Ing - 10.6.2022 a Bc - 1.7.2022, v oboch prípadoch v Aule Maxima TUKE)