For the Public

Back to notices

Rok prevádzky GRBAlpha!

News

Dňa 22.3.2021 o 11:37 nášho času sa z obežnej dráhy Zeme prvýkrát prihlásila druhá slovenská družica GRBAlpha. Jedná sa o technologický prekurzor misie CAMELOT, ktorej jedným z cieľov bolo otestovať detektor gama zábleskov. Dnes, po roku prevádzky tejto družice môžeme s hrdosťou povedať, že sa jedná o mimoriadne úspešnú misiu. Keď sme v roku 2019 podávali prihlášku do súťaže o vypustenie družice prostredníctvom Medzinárodnej astronautickej federácie IAF, ktorej členom sa Technická univerzita stala ako prvá inštitúcia v Slovenskej republike, ešte nikto z nás netušil o aký významný krok sa jedná. Družica GRBAlpha sa stala prvou družicou triedy CubeSat skonštruovanou za účelom detekcie gama zábleskov a zároveň je aj prvou družicou tohto typu, ktorej sa to reálne podarilo. A hneď 5-krát! Okrem mediálneho ohlasu v masmédiách a veľmi pozitívnych ohlasov v CubeSat komunite bolo všetkých päť pozorovaní gama zábleskov uverejnených aj v cirkulári NASA. Tieto výsledky sme teda zdieľali so svetovou astrofyzikálnou komunitou, čo prinieslo rovnako pozitívne ohlasy v odborných kruhoch.

Misia GRBAlpha je medzinárodným projektom, ktorý zastrešuje Letecká fakulta v spolupráci s našimi kolegami z Konkoly Observatory z Maďarska, z Masarykovej univerzity a firmy VZLU z Čiech, z Hiroshima University a Nagoja University z Japonska a zo Slovenských firiem Needronix a Spacemanic. Tento projekt je realizovaný aj za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré aj prostredníctvom Slovenskej vesmírnej kancelárie zlepšuje podmienky pre rozvoj vesmírnych aktivít v Slovenskej republike a zastrešuje naše pôsobenie v Európskej vesmírnej agentúre ESA.

Za týmito úspechmi sú nekonečné hodiny vytrvalej práce celého tímu, mnoho pracovných víkendov a nočných služieb. Mnoho stresu a mnoho radosti. No aj napriek všetkým skúškam, ktoré nás na ceste doposiaľ postretli, môžeme povedať: “Oplatilo sa!“. Ďakujeme všetkým našim partnerom, priateľom a podporovateľom, ktorí sa na tomto projekte podieľajú. Taktiež ďakujeme všetkým jednotlivcom, ktorí prispeli k úspechu misie. Bez Vás by sme to nezvládli. Veríme, že sa družici bude naďalej dariť a už čoskoro k nej pribudne jej mladšia sestra GRBBeta.

Krátky rozhovor o prvom roku na orbite, ako aj prevádzke družice si môžete vypočuť na odkaze nižšie:
Rozhovor

a prehľad zachytených gama zábleskov nájdete na:
Gama záblesky