For the Public

Vzácna návšteva na našej fakulte

Display portlet menu
Back to notices

Vzácna návšteva na našej fakulte

News

Dekan fakulty včera privítal štátnu tajomníčku Ministerstva dopravy a výstavby SR - Katarínu Brunckovú a predsedu Dopravného úradu SR - Pavla Hudáka. Spoločné rozhovory sa venovali aktuálnym témam v oblasti letectva, ako aj chýbajúcemu odbornému personálu v mnohých oblastiach dopravy.