For the Public

Workshop o technických normách

Display portlet menu
Back to notices

Workshop o technických normách

News

Milé študentky, milí študenti,

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ponúka bezplatný workshop o technických normách pre študentov I. a II. stupňa štúdia. Podrobné informácie nájdete na odkaze nižšie:

Viac info