For the Public

Doplňujúce pedagogické štúdium na TUKE v akademickom roku 2022/23

Display portlet menu
Back to notices

Doplňujúce pedagogické štúdium na TUKE v akademickom roku 2022/23

News

Doplňujúce pedagogické štúdium na TUKE v akademickom roku 2022/23 na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov v dennej forme štúdia pre študentov dennej formy II. stupňa vysokoškolského štúdia na TUKE v externej forme štúdia pre nekvalifikovaných a potenciálnych pedagogických zamestnancov (absolventov neučiteľských študijných programov vysokých škôl inžinierskeho zamerania).

Štúdiom uchádzač získa:

  • možnosť profesionálneho uplatnenia v pedagogickej oblasti
  • možnosť vyučovať profesijné (odborné) predmety
  • viac príležitostí pre uplatnenie sa na trhu práce
  • širší rozhľad, nové poznatky a skúsenosti

Prihlásiť sa môžete podaním prihlášky.

Viac info


Oddelenie spoločenských vied ÚJSŠ
Technická univerzita v Košiciach, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice
https://osv.tuke.sk/
E-mail: slavka.krupasova@tuke.sk
Kontakt: +421 55 602 2615