For the Public

Súťaž študentskej vedeckej odbornej činnosti 2022

Display portlet menu
Back to notices

Súťaž študentskej vedeckej odbornej činnosti 2022

Events

Dňa 13. apríla 2022 sa uskutočni súťaž študentskej vedeckej odbornej činnosti 2022 LF TUKE (ŠVOČ):

  • sekcia Letecká prevádzka - o 13:30 hod. v miestnosti Vedeckej rady LF TUKE, budova Katedry manažmentu leteckej prevádzky (B-25)
  • sekcia Letecká a kozmická technika - o 13:40 hod., v učebni L13, budova Katedry leteckého inžinierstva (B-16).

Súťaž je verejná a uskutoční sa prezenčnou formou pri dodržaní hygienických pokynov.