For the Public

Dizertačná skúška doktoranda 30.8.2022

Display portlet menu
Back to notices

Dizertačná skúška doktoranda 30.8.2022

Events

Dňa 30. augusta 2022 o 9:00 hod. sa uskutoční dizertačná skúška doktorandky LF Ing. Kataríny Melasovej.

Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Aplikačné možnosti využitia metód na meranie výkonnosti letiskovej spoločnosti
Dizertačná skúška sa uskutoční hybridnou formou prostredníctvom Cisco Webex meetings platformy.

Dizertačná skúška je verejná.