Pre verejnosť

Dizertačné skúšky doktorandov 1.10.2021

Display portlet menu
Back to notices

Dizertačné skúšky doktorandov 1.10.2021

Events

Dňa 01. októbra 2021 sa uskutočnia dizertačné skúšky doktorandov LF TUKE:

8.00 hod.: Ing. Jaroslav Hura
Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Návrh metodiky výberu startup-ov v doprave pri minimalizácii rizík s dôrazom na úspešnosť

9.00 hod.: Ing. Ján Lukáč
Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Využitie inovatívnych postupov pri prevádzke a údržbe v doprave

10.00 hod.: Ing. Beáta Semrádová, MPH.
Názov písomnej práce k dizertačnej skúške: Vplyv dopravy na životné prostredie v regiónoch SR a ich ekonomická kvantifikácia

Dizertačné skúšky sa uskutočnia formou videokonferencie. Z dôvodu zlej epidemiologickej situácie bude účasť pre verejnosť umožnená prostredníctvom platformy Cisco Webex meetings. Link s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej bude zaslaný každému záujemcovi, ktorý svoj záujem nahlási na e-mail: rvvz.lf@tuke.sk najneskôr do 30.09.2021, 14:00 hod. V správe prosím uveďte Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu na ktorú má byť pozvánka zaslaná.

Dizertačné skúšky sú verejné.