For the Public

Dodatočná výzva na Erasmus+ zamestnanecká mobilita a študentská stáž

Display portlet menu
Back to notices

Dodatočná výzva na Erasmus+ zamestnanecká mobilita a študentská stáž

News

Informácie o študentskej stáži:

Viac info

Informácie o zamestnaneckej mobilite:

Viac info

V prípade záujmu o mobilitu zo strany zamestnancov alebo záujem zo strany študentov o Erasmus+ stáž v AR 2022/2023, prosíme o zaslanie prihlášok do 23.05.2022 osobne, alebo na mail: lucia.melnikova@tuke.sk