For the Public

Back to notices

Dodatočná výzva na stáž

News

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje dodatočnú výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ stáž v akademickom roku 2021/22.

Viac info

Prihlášky je možné zaslať elektronicky fakultnému koordinátorovi Lucii Melníkovej mailom na adresu: lucia.melnikova@tuke.sk do 26.11.2021