For the Public

Dodatočná výzva pre mobilitu do krajín EÚ za účelom štúdia v LS 2021/2022

Display portlet menu
Back to notices

Dodatočná výzva pre mobilitu do krajín EÚ za účelom štúdia v LS 2021/2022

News

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje dodatočnú výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ pre študijný pobyt v letnom semestri akademického roka 2021/2022.

Viac info

Prihlášky je možné zaslať elektronicky fakultnému koordinátorovi Lucii Melníkovej mailom na adresu: lucia.melnikova@tuke.sk do 02.11.2021.