Pre verejnosť

Posledná rozlúčka s Petrom Kandráčom, posledným rektorom VLA

Display portlet menu
Back to notices

Posledná rozlúčka s Petrom Kandráčom, posledným rektorom VLA

News

Včera nás opustil posledný rektor Vojenskej leteckej akadémie gen. M.R. Štefánika v Košiciach, Ing. Peter Kandráč, PhD. plk. gšt. v. v.

Počas svojej dlhoročnej profesionálnej kariéry, ktorá začala ukončením vysokoškolského štúdia na Vysokej vojenskej leteckej škole SNP v Košiciach, po ktorom pôsobil ako výkonný stíhací pilot v útvaroch na západe Československa, kde získal kvalifikáciu I. triedy, inštruktora za všetkých poveternostných podmienok a bojového použitia na nadzvukových lietadlách. Po návrate do Košíc ako učiteľ lietania bol v roku 1995 ustanovený zástupcom veliteľa 5. leteckej základne a v roku 1996 veliteľom Výcvikového strediska letectva, ktoré vzniklo jej transformáciou. Útvaru velil do roku 1998, kedy bol vyslaný na postgraduálne štúdium na vyššiu štábnu školu v Spojenom kráľovstve. Následne počas svojho pôsobenia na Generálnom štábe Ozbrojených síl Slovenskej republiky bol vyslaný na štúdium na Vojnovej škole letectva USA. Po návrate v roku 2003 bol Prezidentom SR vymenovaný Rektorom Vojenskej leteckej akadémie gen. M.R. Štefánika v Košiciach. Svoju kariéru pokračoval na Leteckej fakulte ako odborný asistent kde prednášal odborné letecké predmety ako letecká navigácia, meteorológia, prevádzkové postupy a manažment letovej prevádzky. Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia na Leteckej fakulte pôsobil do roku 2018.

Česť jeho pamiatke.