For the Public

Priznané motivačné štipendiá zo štátneho rozpočtu pre AR 2021/2022

Display portlet menu
Back to notices

Priznané motivačné štipendiá zo štátneho rozpočtu pre AR 2021/2022

News

Milé študentky, milí študenti,

na odkaze nižšie nájdete zoznam osobných čísel študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium:

Zobraziť zoznam

Žiadame uvedených študentov, aby nahlásili číslo účtu v tvare IBAN na Študijný referát LF na emailovú adresu studijne.lf@tuke.sk v termíne do 15.11.2021.