Pre verejnosť

Nariadenie rektora Technickej univerzity v Košiciach

Display portlet menu
Späť na oznamy

Nariadenie rektora Technickej univerzity v Košiciach

Pre zamestnancov

Vzhľadom na neustále zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a v záujme ochrany zamestnancov TUKE nariaďujem od stredy 24. novembra 2021 vykonávanie práce z domácnosti na všetkých pracoviskách TUKE (s výnimkou zabezpečenia nevyhnutného chodu pracovísk).
Po vyjasnení situácie bude vydaný príkaz rektora so spresňujúcimi informáciami.