Pre verejnosť

Obhajoba dizertačnej práce 17.12.2021

Display portlet menu
Back to notices

Obhajoba dizertačnej práce 17.12.2021

Events

Dňa 17. decembra 2021 o 10:00 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda LF TUKE Ing. Tomáša Musila.


Názov dizertačnej práce: Optimalizácia dopravných systémov pre zefektívnenie ich prevádzky
Školiteľ: doc. Ing. Karol Semrád, PhD.


Dizertačná skúška sa uskutoční formou videokonferencie. Okrem komisie a pozvaných hostí, verejnú časť dizertačnej skúšky bude možné sledovať na základe pozvánky Cisco Webex meetings platformy na email: kli.lf@tuke.sk


Obhajoba dizertačnej práce je verejná.