For the Public

Obhajoba dizertačnej práce 24.6.2022

Display portlet menu
Back to notices

Obhajoba dizertačnej práce 24.6.2022

Events

Dňa 24. júna 2022 o 10:00 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky LF TUKE Ing. Miroslavy Ferencovej.

Názov dizertačnej práce: Bezpečnosť a optimalizácia leteckej cesty dopravných lietadiel v prostredí Free Route Airspace

Školiteľ: doc. RNDr. Peter Szabó, PhD.

Obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční hybridnou formou (prezenčne v miestnosti VR LF TUKE a online prostredníctvom CISCO WEBEX meetings). Okrem komisie a pozvaných hostí, verejnú časť obhajoby bude možné sledovať prezenčne v miestnosti VR LF TUKE.

Obhajoba dizertačnej práce je verejná.