For the Public

Back to notices

Obhajoby dizertačných prác

Events

Dňa 28. apríla 2021 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov LF TUKE:

9:00 hod.: Ing. Hélia Némethová 
Názov dizertačnej práce: Vplyv individuálneho cirkadiánneho rytmu na výkon práce riadiacich letovej prevádzky.
Školiteľ: doc. Ing. Dušan Neštrák, CSc.

10:30 hod.:  M.Sc. Henryk Nowakowský
Názov dizertačnej práce: The influence of pilots' aeronautical experience on the effectiveness of their IFR flight training using flight simulators 
Školiteľ: dr hab. inž. Jaroslaw Kozuba, prof. PŚ

Obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční formou videokonferencie prostredníctvom platformy Cisco Webex meetings. Okrem komisie a pozvaných hostí, verejné časti obhajob dizertačných prác bude možné sledovať pri dodržaní hygienických pokynov aj v priestore Katedry letovej prípravy, na základe pozvánky Cisco Webex meetings platformy na email: klp.lf@tuke.sk

Obhajoby dizertačných prác sú verejné.