For the Public

Obhajoby dizertačných prác (23.8.)

Display portlet menu
Back to notices

Obhajoby dizertačných prác (23.8.)

Events

Dňa 23. augusta 2021 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov LF Ing. Martina Fiľka, Ing. Jozefa Novotňáka, M.Eng. Ing. Mareka Košudu a Ing. Dávida Megyesiho. Obhajoby sa uskutočnia podľa nasledovného harmonogramu:

8:00 hod.: Ing. Martin Fiľko 
Miesto konania: KLTP LF TUKE
Názov dizertačnej práce: Mapovanie magnetických polí pomocou bezposádkového prostriedku
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., ING-PAED IGIP

9:15 hod.: Ing. Jozef Novotňák
Miesto konania: KLTP LF TUKE
Názov dizertačnej práce: Experimentálne modelovaie charakteristík bezposádkového prostriedku
Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.

10:30 hod.: M.Eng. Ing. Mareka Košuda
Miesto konania: KLTP LF TUKE
Názov dizertačnej práce: Využitie siete mobilného operátora na manažment riadenia bezposádkových prostriedkov
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., ING-PAED IGIP

11:45 hod.: Ing. Dávid Megyesi
Miesto konania: KLTP LF TUKE
Názov dizertačnej práce: Analýza inerciálnych senzorov pre potreby riadenia a registrácie údajov bezposádkového objektu
Školiteľ: doc. Ing. Robert Bréda, PhD.

Obhajoby dizertačných prác sú verejné.