Pre verejnosť

Obhajoby dizertačných prác (27.8.)

Display portlet menu
Back to notices

Obhajoby dizertačných prác (27.8.)

Events

Dňa 27. augusta 2021 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov LF JUDr. Ing. Jaroslava Jevčáka, MBA, Ing. Ladislava Chomu a Ing. Radovana Baláža. Obhajoby sa uskutočnia podľa nasledovného harmonogramu:

8:00 hod.: JUDr. Ing. Jaroslav Jevčák, MBA
Miesto konania: zasadacia miestnosť KLTP LF TUKE
Názov dizertačnej práce: Návrh a experimentálne overenie využitia bezpilotného prostriedku ako súčasť SMART IT technológií na platforme IBS pre hraničný dozor
Školiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA,LL.M

9:15 hod.: Ing. Ladislav Choma
Miesto konania: zasadacia miestnosť KLTP LF TUKE
Názov dizertačnej práce: Letecké meteorologické stanice a problémy meteorologického zabezpečenia prevádzky všeobecného letectva
Školiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA,LL.M

10:30 hod.: Ing. Radovan Baláž
Miesto konania: zasadacia miestnosť KLTP LF TUKE
Názov dizertačnej práce: Ekonomické aspekty prevádzkovania národného leteckého dopravcu
Školiteľ: prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA, LL.M

Obhajoby dizertačných prác sú verejné.