For the Public

Obhajoby dizertačných prác 31.8.2021

Display portlet menu
Back to notices

Obhajoby dizertačných prác 31.8.2021

Events

Dňa 31. augusta 2021 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov LF TUKE:

8:00 hod.: Ing. Ján Savka 
Názov dizertačnej práce: Nelineárne modelovanie zložitých systémov
Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Főző, PhD., Ing.Paed.IGIP

9:30 hod.: Ing. Miriama Golisová
Názov dizertačnej práce: Aplikácia NDT metód v údržbe lietadiel
Školiteľ: doc. Ing. Michal Hovanec, PhD, Ing.Paed.IGIP

11:00 hod.: Ing. Martin Venceľ
Názov dizertačnej práce: Návrh systému hodnotenia výkonov personálu údržby lietadiel v MRO
Školiteľ: doc. Ing. Michal Hovanec, PhD, Ing.Paed.IGIP

12:30 hod.: Mgr. Alena Moravčíková
Názov dizertačnej práce: Vplyv medzinárodných leteckých predpisov na vojenskú leteckú legislatívu v OS SR
Školiteľ: prof. Ing. Milan Džunda, CSc.

Obhajoby dizertačných prác sa uskutočnia formou videokonferencie. Účasť pre verejnosť bude umožnená prostredníctvom platformy Cisco Webex meetings. Link s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej bude zaslaný každému záujemcovi, ktorý svoj záujem nahlási na e-mail: martina.melicherova@tuke.sk najneskôr do 30.8.2021, 14:00 hod. V správe prosím uveďte Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu na ktorú má byť pozvánka zaslaná.

Obhajoby dizertačných prác sú verejné.