Pre verejnosť

Obhajoby dizertačných prác 23.08.2022

Display portlet menu
Späť na oznamy

Obhajoby dizertačných prác 23.08.2022

Udalosti

Dňa 23. augusta 2022 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov LF TUKE:

8:30 hod.: Ing. Rastislav Jurč
Názov dizertačnej práce: Miniatúrne senzory na báze mikrodrôtov.
Školiteľka: doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., ING. PAED. IGIP.

10:00 hod.: Ing. Michaela Tirpáková
Názov dizertačnej práce: Návrh metodiky identifikácie a selekcie rizík u leteckého dopravcu
Školiteľka: doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD.

11:30 hod.: Ing. Zoltán Szőke
Názov dizertačnej práce: Systémy zberu a spracovania údajov pre optimalizáciu výcviku operátorov bezposádkových prostriedkov
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., ING. PAED. IGIP

Obhajoby dizertačných prác sa uskutočnia hybridnou formou. Okrem komisie a pozvaných hostí, verejnú časť obhajoby bude možné sledovať prezenčne v miestnosti KLTP, B-43.

Obhajoba dizertačnej práce je verejná.