For the Public

Obhajoby dizertačných prác 25.08.2022

Display portlet menu
Back to notices

Obhajoby dizertačných prác 25.08.2022

Events

Dňa 25. augusta 2022 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov LF TUKE:

8:30 hod.: Ing. Beáta Ovčáčková
Názov dizertačnej práce: Zvýšenie ekonomickej efektívnosti prevádzky malého letiska s využitím nových technológií.
Školiteľ: prof. Ing. Milan Džunda, CSc.

10:00 hod.: Ing. Patrik Šváb
Názov dizertačnej práce: Využitie progresívnych metód pri zvyšovaní bezpečnosti leteckých procesov.
Školiteľ: doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING. PAED. IGIP.

Obhajoby dizertačných prác sa uskutočnia hybridnou formou. Okrem komisie a pozvaných hostí, verejnú časť obhajoby bude možné sledovať prezenčne v miestnosti VR LF TUKE, b. 25 KMLP.

Obhajoba dizertačnej práce je verejná.