For the Public

Obhajoba dizertačnej práce 30.08.2022

Display portlet menu
Back to notices

Obhajoba dizertačnej práce 30.08.2022

Events

Dňa 30. augusta 2022 o 10:30 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda LF TUKE Ing. Lukáša Korbu.

Názov dizertačnej práce: Symbiotická agilita vrtuľníka a oneskorovacie riadiace funkcie pilota
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Kurdel, PhD.

Obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční prezenčnou formou. Okrem komisie a pozvaných hostí, verejnú časť obhajoby bude možné sledovať v miestnosti VR LF TUKE, b. 25 KMLP.

Obhajoba dizertačnej práce je verejná.