For the Public

Organizácia LAB na Katedre letovej prípravy

Display portlet menu
Back to notices

Organizácia LAB na Katedre letovej prípravy

News

V medzinárodnej leteckej doprave je jedným z hlavných dôvodov vážnych leteckých nehôd zlyhanie rádiotelefónnej komunikácie, a práve preto Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach vytvára na Katedre letovej prípravy - pod vedením doc. Ing. Róberta Rozenberga, PhD. - Organizáciu LAB (Language Assessment Body), ktorá sa pripravuje na preskúšanie uchádzačov o získanie úrovne jazykovej spôsobilosti podľa požiadaviek ICAO, Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo. Organizáciu LAB tvoria vysoko špecializovaní jazykoví odborníci na leteckú angličtinu, lingvisti a prevádzkoví odborníci, piloti, pracovníci letovej prevádzky (ATC) a riadenia spôsobilosti lietadiel (ACo).

6.5.2022 na pôde Katedry letovej prípravy LF TUKE práve prevádzkoví odborníci získali certifikát hodnotiteľov ICAO jazykovej spôsobilosti v anglickom a slovenskom jazyku z rúk Mgr. Daniely Kriškovej, jazykovej odborníčky z Letových prevádzkových služieb SR.

Gratulujeme Daniele Čekanovej, Marianovi Koňarovi, Martinovi Kuvíčkovi a Pavlovi Petričkovi nielen k získaniu certifikátu, ale aj k odvahe svoju odbornosť a skúsenosti odovzdávať ďalej v prospech bezpečnosti v leteckej doprave. Školenie podstúpil aj právnik Branko Mikula s cieľom udržiavať vysokú kvalitu organizácie LAB LF TUKE.

Vznikajúcej organizácii prajeme úspešný štart a dlhodobý úspech. Bezpečnému letu zdar!