Pre verejnosť

Výberové konanie na funkciu profesionálny vojak - riadiaci letovej prevádzky

Display portlet menu
Back to notices

Výberové konanie na funkciu profesionálny vojak - riadiaci letovej prevádzky

Open Positions

Najbližšie výberové konanie určené pre absolventov civilných vysokých škôl bude vyhlásené 6.9.2022 s termínom podania žiadosti do 13.9.2022.

Žiadosť je možné podať už teraz na ktorejkoľvek regrutačnej skupine. Kontakty na regrutačné skupiny sú na stránke www.regrutacia.sk. Kontaktovať regrutačnú skupinu je možné osobne, telefonicky alebo emailom. Pracovníci regrutačných skupín pomôžu a poradia s podaním žiadosti a dodaním potrebných dokladov.

Počas výberového konania (september až november 2022) sa budú overovať administratívne podmienky prijatia (vzdelanie, trvalý pobyt, bezúhonnosť, ...), psychická spôsobilosť, fyzická zdatnosť a zdravotná spôsobilosť na prijatie a na výkon funkcie riadiaceho letovej prevádzky.

Termín prijatia do prípravnej štátnej služby je 9.1.2023.
Počas prípravnej štátnej služby absolvuje základný vojenský výcvik (7 týždňov) a dôstojnícky kurz pre absolventov civilných vysokých škôl.

Po ukončení bude menovaný do prvej dôstojníckej hodnosti poručík a ustanovený na funkciu riadiaceho letovej prevádzky.