Pre verejnosť

Pokyny k začiatku akademického roka 2021/2022

Display portlet menu
Späť na oznamy

Pokyny k začiatku akademického roka 2021/2022

Aktuality

Dôležité informácie k realizácii výučby na Leteckej fakulte TUKE v akademickom roku 2021/2022 počas trvania pandémie COVID-19

Výučba bude prebiehať kombinovaným spôsobom, to znamená prezenčne aj dištančne, v súlade so zverejnenými rozvrhmi a v súlade s upresneniami zo strany vyučujúcich, respektíve Leteckej fakulty TUKE.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov vysokých škôl počas trvania pandémie COVID-19 z 27.08. 2021 HDM/1950/39425/2021:
Dôrazne je odporúčané očkovanie všetkým študentom a všetkým zamestnancom univerzít a vysokých škôl, a to čo najskôr v záujme ochrany individuálneho zdravia a zdravia verejnosti.

Príkaz rektora TUKE PR/TUKE/11/21 „Opatrenia súvisiace so zahájením akademického roka 2021/2022“ z 27.8.2021:
Pre  výučbu  v priestoroch  TUKE  v Košiciach  pre študentov TUKE platí, že môžu vstúpiť do priestorov TUKE za dodržania podmienok  skupiny „OTP“, t. j. musia byť:

  1. plne očkovaní, 
  2. alebo  testovaní (pri nástupe na štúdium na TUKE – od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín) a následne opakovane testovaní v maximálne 2 týždňovej frekvencii, 
  3. alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Na začiatku akademického roka 2021/2022 musí každý študent odovzdať pri vstupe do priestorov Leteckej fakulty TUKE podpísané čestné vyhlásenie o dodržiavaní podmienok platných pre skupinu „OTP“!!!
 

Stiahnuť čestné vyhlásenie

Zobraziť rozvrhy