For the Public

Prevzatie funkcie nového dekana Leteckej fakulty

Display portlet menu
Back to notices

Prevzatie funkcie nového dekana Leteckej fakulty

News

Začiatkom týždňa doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP oficiálne prevzal funkciu dekana Leteckej fakulty TU v Košiciach a začal tak svoje štvorročné funkčné obdobie. Po oficiálnej časti mu ako prvý zagratuloval emeritný dekan Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M., mim.prof. Kolektív Leteckej fakulty želá dekanovi Petrovi Korbovi veľa síl a úspechov pri napredovaní pokračovateľky košického leteckého vzdelávania