Pre verejnosť

Priemerný vek zamestnancov Leteckej fakulty

Display portlet menu
Back to notices

Priemerný vek zamestnancov Leteckej fakulty

News

Aj v novom roku si Vám dovolíme predstaviť ďalší z výsledkov výrazných reformných zmien realizovaných na našej Leteckej fakulte v posledných štyroch rokoch.

Jedným z dôvodov výrazného zvýšenia výkonnosti fakulty vo všetkých jej oblastiach je aj zásadná generačná obmena zamestnaneckej „posádky“ našej fakulty. Letecká fakulta bola v roku 2016 s vekovým priemerom 51,37 rokov vekovo najstaršou fakultou spomedzi všetkých fakúlt Technickej univerzity a žiaľ aj výkonovo jednou z najslabších. Generačná obmena 50 pôvodných zamestnancov fakulty za 51 novoprijatých zamestnancov v rokoch 2017-2020 fakultu „omladilo“ na súčasných 47,11 rokov vekového priemeru zamestnancov fakulty, čím sa zaradila už medzi tie vekovo mladšie fakulty TUKE.

Výsledky tejto historicky najrozsiahlejšej „omladzovacej kúry“ sa takmer okamžite prejavili aj v jej výraznom oživení a dosahovaní rekordných výkonových ukazovateľov, z ktorých niektoré sme Vám už predstavili v nedávnych grafických prehľadoch z publikačnej činnosti a riešení projektov na Leteckej fakulte.