Pre verejnosť

Rekordný rok 2020 pre Leteckú fakultu v publikačnej činnosti!

Display portlet menu
Back to notices

Rekordný rok 2020 pre Leteckú fakultu v publikačnej činnosti!

News

Koniec roka je príležitosťou k celkovým hodnoteniam, rekapituláciám ale i štatistickým analýzam. V grafickom prehľade prinášame prehľad vývoja jedného z dôležitých ukazovateľov významne prospievajúcim k rozvoji každej fakulty, a tým je oblasť publikačnej činnosti vedecko-pedagogických pracovníkov v kľúčových publikačných výstupoch, t.j. dotačne najviac sledovaných kategóriách.

Letecká fakulta od nástupu nového vedenia fakulty v roku 2017 zaznamenala aj v tejto oblasti výrazný progres ktorý je o to pozoruhodnejší že počet vedecko-pedagogických pracovníkov fakulty prospievajúcich do tejto oblasti sa od roku 2016 nezmenil.

Čo sa však výrazne zmenilo bola zásadná generačná obmena pracovníkov Leteckej fakulty, ktorá spolu s ostatnými zásadnými reformami realizovanými pod vedením súčasného dekana LF, Stanislava Szaba, znamenali výrazný nielen kvantitatívny, ale aj kvalitatívny výkonnostný nárast v mnohých oblastiach, publikačnú činnosť z toho nevynímajúc.

Aj vďaka nárastu finančných prostriedkov plynúcich z uvedenej oblasti sa podarilo na LF realizovať celú radu modernizačných projektov, ktoré prispeli k skvalitneniu infraštruktúry fakulty.

Udržať tento pozitívny trend bude jednou z výziev pre nové vedenie fakulty v roku 2021.