For the Public

Organizačné pokyny pre štátne skúšky a postup pre záverečné práce (Aktualizácia)

Display portlet menu
Back to notices

Organizačné pokyny pre štátne skúšky a postup pre záverečné práce (Aktualizácia)

News

Aktualizované 7.6.2021

Poradie študentov a časové harmonogramy pre štátne skúšky v bakalárskom štúdiu v AR 2020/2021:

Letecká a kozmická technika

Riadenie/manažérstvo leteckej dopravy

Pilot

Pracovník riadenia letovej prevádzky

V prípade záujmu je možné požiadať o link na pripojenie na verejnú časť štátnych skúšok na email adrese studijne.lf@tuke.sk.

 


Aktualizované 5.5.2021

Metodický pokyn dekana LF TUKE k vykonaniu štátnych skúšok v akademickom roku 2020/2021 dištančnou formou (Bc. aj Ing.):

Zobraziť metodický pokyn

 


Aktualizované 28.4.2021

Štátne skúšky v akademickom 2020/2021 v bakalárskom a inžinierskom štúdiu budú prebiehať dištančnou formou pomocou aplikácie Webex. Metodický pokyn k štátnym skúškam dištančnou formou bude zverejnený v najbližších dňoch.

 


Milé študentky, milí študenti končiacich ročníkov!

Prinášame Vám informácie ohľadom štátnych skúšok a záverečných prác v školskom roku 2020/2021:

Bc - Pokyny a postup pre záverečné práce

Bc - Organizačné pokyny pre štátne skúšky

Ing - Pokyny a postup pre záverečné práce

Ing - Organizačné pokyny pre štátne skúšky