Pre verejnosť

Súťaž o Cenu Štefana Jedlíka 2022

Display portlet menu
Back to notices

Súťaž o Cenu Štefana Jedlíka 2022

Events

Slovenská magnetická spoločnosť, členská organizácia Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, vyhlasuje celoštátnu súťaž o Cenu Štefana Jedlíka za najlepšiu záverečnú prácu v oblasti aplikovaný magnetizmus a magnetické materiály.


Do súťaže môžu byť prihlásení študenti všetkých univerzít a vysokých škôl SR, ktorí v akademickom roku 2021/2022 úspešne obhájili záverečnú prácu (bakalársku, diplomovú, dizertačnú) zaoberajúcu sa problematikou magnetizmu, magnetických vlastností látok a ich aplikáciami.


Vyplnenú prihlášku spolu s úplným textom práce v elektronickej forme je potrebné poslať na jozef.onufer@tuke.sk do 30. 8. 2022.


Prihlášku do súťaže a ďalšie informácie nájdete na odkaze nižšie.

Viac info