For the Public

Back to notices

Testy satelitu GRB Alpha

News

Významný míľnik projektu GRB Alpha je úspešne za nami. V priebehu posledných dvoch týždňov bol satelit podrobený sérii náročných environmentálnych testov, ktoré mali za úlohu odhaliť možné skryté vady. Testovanie začalo v Budapešti, kde naši kolegovia z Konkoly observatory a Spacemanic vykonali finálnu integráciu satelitu a následné vibračné testy satelitu v Laboratóriu nových vesmírnych technológií Maďarskej akadémie vied. Vibračné testy spočívali vo vystavení satelitu niekoľkým testovacím dávkam vibrácií a niekoľkým overovacím meraniam. Vo výsledku satelit podstúpil 27 meraní vibrácií simulujúcich podmienky počas štartu rakety Sojuz. Po ukončení testov sa satelit presunul cez Bratislavu do Košíc. Výsledok testu bol úspešný, satelit nevykazoval žiadne mechanické poškodenia.

Vo štvrtok popoludní už putoval do termo-vákuovej komory na Ústave experimentálnej fyziky SAV. Takzvaný vypekací test vystavil satelit podmienkam vysokého vákua a teploty 60°C. Test je určený na zistenie objemu odpareného materiálu a testovanie elektroniky v podmienkach vákua, kde sú možnosti chladenia výrazne obmedzené. Po spustení testu sa tím presunul k nám na leteckú fakultu, kde sa pracovalo do neskorej noci na vyriešení problémov s rádio-komunikačným kanálom medzi satelitom a pozemnou stanicou. O pol jednej ráno sa všetci vyčerpaní, no šťastní rozišli domov. Medzitým v ťažkých podmienkach satelit pracoval takmer 20 hodín a schudol 0.5 gramu. Ráno opäť zraz na Ústave experimentálnej fyziky skontrolovať priebeh testu. Ďalší úspešný test zvládnutý. Zbaliť satelit, vybavenie a karavana ide o dom ďalej. 

Po úspešnom termo-vákouvom teste satelit v piatok napoludnie putoval na Katedru jadrovej a subjadrovej fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Tu prebehla kalibrácia vedeckého experimentu, detektora gama žiarenia. Opäť výsledky predčili očakávania. Vďaka širokej palete dostupných vzoriek materiálov bolo možné otestovať činnosť detektora v celom meracom rozsahu. Plný nadšenia z výsledkov kalibrácie sa v piatok podvečer tím presunul k nám na Leteckú fakultu TUKE, do Laboratória magnetometrie. Medzitým už kolegovia z Konkoly observatory v Budapešti analyzovali výsledky kalibrácie detektora a priebežne nás zásobovali grafmi. 

V našom laboratóriu prebiehali kalibračné merania palubných magnetometrov. Ich príprava začala už v lete tohto roku, kedy sme po sťahovaní laboratória začali obnovovať kalibračné pracovisko vybudované v rámci projektu skCUBE. V čaše príchodu satelitu už pracovisko plne fungovalo a prebiehala jeho finálna verifikácia. Začali sa teda prípravné práce na satelite, nakoľko kalibrácia bola naplánovaná na sobotu. Samotná kalibrácia vyžadovala úpravu softvéru palubného počítača satelitu a prispôsobenie formátu komunikácie potrebám kalibrácie. Práce opäť pokračovali do neskorých ranných hodín. Sobotný termín kalibrácie bol vybraný zámerne, nakoľko v dňoch pracovného pokoja je elektrická rozvodná sieť menej zaťažená a generuje menej rušivých signálov v magnetickom poli. Úpravy softvéru vyžadovali množstvo práce, čo nám umožnilo začať testy až neskoro popoludní. Samotný proces kalibrácie trval približne hodinu a počas tejto doby prebehli tri kalibračné merania oboch palubných magnetometrov. Vďaka tejto kalibrácii budeme schopný sledovať pohyb satelitu na obežnej dráhe a určiť kvalitu stabilizačného systému, ktorého súčasťou sú aj konštrukčné prvky vytvorené pomocou 3D tlače našim študentom tretieho ročníka Jaroslavom Kesslerom.

Kalibrácia magnetometrov bola posledným testom satelitu. V podvečerných hodinách sme zbalili všetko vybavenie naspať do auta a vyslali kolegov na cestu do Bratislavy. Všetci poriadne vyčerpaní, no s dobrým pocitom na hrudi, že satelit je v najlepšej kondícii pripravený na prevoz do Ruskej federácie. Najbližšie dni budeme venovať pozornosť jeho čisteniu, baleniu a preprave. O ďalších novinkách v projekte GRBAlpha vás budeme priebežne informovať.

Za pomoc pri testoch a ochotu prijať nás s našim projektom vo svojich laboratóriách ďakujeme Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Katedre jadrovej a subjadrovej fyziky UPJŠ a Maďarskej akadémii vied.

 

Kalibrácia detektora na UPJŠ v Košiciach

Kalibrácia detektora na UPJŠ v Košiciach

 

Laboratórium magnetometrie

Laboratórium magnetometrie

 

Laboratórium magnetometrie

Laboratórium magnetometrie

 

Test v termovákuovej komore ÚEF SAV

Test v termovákuovej komore ÚEF SAV

 

Test v termovákuovej komore ÚEF SAV

Test v termovákuovej komore ÚEF SAV

 

Vybračný test

Vibračný test