Pre verejnosť

Back to notices

Ulysseus Open Event

Events

Milé študentky, milí študenti!

Radi by sme Vás pozvali na verejné podujatie Open Event, počas ktorého bude verejnosti predstavená aliancia Európskych univerzít Ulysseus, jej šesť inovačných hubov a ponuka aktivít pre odbornú aj laickú verejnosť, vrátane spoločných Európskych študijných programov, výskumných a podnikateľských projektov a medzinárodnej mobility v širokej škále tém. Open Event má za cieľ vzájomne prepojiť všetkých, ktorých sa aliancia dotýka, a pomôcť im spoluvytvárať jej štruktúru a tým podporiť priestor pre spoločné projekty a aktivity v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií.
 
Podujatie sa bude konať v utorok 11. mája 2021, prostredníctvom online platformy B2match, účasť na ňom je bezplatná a registrácia naň je už otvorená.

Registrácia
 
Open Event prepojí študentov, výskumníkov, inovátorov, súkromné spoločnosti, verejné inštitúcie, mimovládne organizácie a občanov zo šiestich Európskych krajín aliancie Ulysseus. Túto jedinečnú príležitosť na získanie kontaktov pre nové projekty a aktivity v rámci programov Horizon Europe a Erasmus+ podporí virtuálny priestor s možnosťami nadviazania spolupráce v rámci komunity aliancie.
 
Témy podujatia:
Počas podujatia Open Event sa účastníci dozvedia viac o inovačnom ekosystéme aliancie Ulysseus, vrátane rôznych iniciatív, ktoré aliancia naštartuje na podporu medzinárodnej inovatívnej spolupráce. Budú tiež predstavené tzv. satelitné projekty aliancie, ako aj možnosti pre nové projekty financované z programov Horizon Europe a Erasmus+.
 
Séria paralelných prezentácií sa bude okrem iného venovať pohľadu a možnostiam aliancie Ulysseus pre študentov, akými sú samotný kampus Ulysseus, spoločné a dvojité diplomy, program mobility, možnosti stáží a rozvoja kariéry. Budú predstavené rôzne akcie a iniciatívy týkajúce sa rovnosti pohlaví v STEAM (veda, technológia, inžinierstvo, umenie a matematika), otvorená veda, ako aj nové príležitosti na vytváranie sietí v rámci programov Horizon Europe a Erasmus+ prostredníctvom inovačných hubov aliancie.
 
Program podujatia
 
Tešíme sa na stretnutie.