For the Public

Project Transferring V4 expertise in knowledge/technology transfer

Display portlet menu
Back to notices

Project Transferring V4 expertise in knowledge/technology transfer

News

Letecká fakulta sa v rámci Technickej univerzity v Košiciach zapojila do projektu “Transferring V4 expertise in knowledge/technology transfer“ spolufinancovaného vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradského fondu. Cieľom projektu je rozvíjať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Členovia projektu za TUKE sú:

  • doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., ING-PAED IGIP
  • doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA, LL.M
  • doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., ING-PAED IGIP
  • JUDr. Peter Čižmár, PhD.

Viac info o projekte