Pre verejnosť

Visegrad Fund: Workshops on Knowledge and Technology Transfer

Display portlet menu
Back to notices

Visegrad Fund: Workshops on Knowledge and Technology Transfer

News

V súvislosti s riešením projektu Transferring V4 expertise in knowledge/technology transfer financovaného s podporou Vyšehradských fondov sa 4. – 5. marca 2021 uskutočnil online workshop v Tbilisi a následne 11. – 12. marca 2021 workshop v Yerevane.


Cieľom podujatí bola výmena skúseností s transferom technológií a poznatkov do praxe v krajinách V4 pre účastníkov, ktorými boli zástupcovia z univerzít, výskumných inštitúcií a podnikov z Gruzínska a z Arménska. Časť týkajúcu sa Slovenska zabezpečovali moderátori z Technickej univerzity v Košiciach.


Viac informácií o podujatiach vrátane fotogalérie je možné nájsť na web sídle projektu:

Workshop v Tbilisi

Workshop v Yerevane