Pre verejnosť

Voľby do Akademického senátu LF

Display portlet menu
Back to notices

Voľby do Akademického senátu LF

Events

Akademický senát LF TUKE na svojom riadnom zasadnutí dňa 2. februára 2021 prerokoval a schválil svojimi uzneseniami č. 01/2021 a 02/2021 vyhlásenie volieb do Akademického senátu Leteckej fakulty TU v Košiciach na 8. marca 2021 a Organizačné zabezpečenie volieb do AS LF TUKE.

Podrobné informácie

Zoznam voličov zamestnaneckej časti

Zoznam voličov Bc. štúdia

Zoznam voličov Ing. štúdia

Zoznam voličov PhD. štúdia

Zloženie volebnej komisie

Zoznam kandidátov

Návod na voľby