For the Public

Smútočné oznámenie - Danijel Vuković

Display portlet menu
Back to notices

Smútočné oznámenie - Danijel Vuković

News

Vo veku 45 rokov nás koncom minulého týždňa opustil Danijel Vuković, doktorand Katedry avioniky a blízky priateľ mnohých členov kolektívu našej fakulty. Danijel patril medzi uznávaných chorvátskych leteckých odborníkov. Počas svojej dlhoročnej odbornej činnosti pracoval aj pre chorvátske Ministerstvo obrany, kde sa mimo iné podieľal na modernizácií MIG-21. Jeho kariéra mu priniesla aj poctu prednášať na Moskovskom leteckom inštitúte, ktorý patrí medzi popredné svetové vzdelávacie a výskumné inštitúcie vo svete a jeho brány opustili osobnosti ako Aleksandr Nadiradze a Valentin Lebedev. Bol autorom unikátnej knihy prinášajúcej príbeh leteckej výstavy MAKS za posledných 25 rokov.

Kto žije v srdciach svojich milých, nie je mŕtvy, je len vzdialený. Úprimnú sústrasť.