For the Public

Výzva Erasmus+ na predkladanie prihlášok pre zamestnancov TUKE

Display portlet menu
Back to notices

Výzva Erasmus+ na predkladanie prihlášok pre zamestnancov TUKE

News

Milí pracovníci TUKE,

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu Erasmus+ na predkladanie prihlášok pre zástupcov vedeckej komunity TUKE na Erasmus+ mobilitu za účelom školenia – výmeny teoretických a praktických skúseností v mesiaci september a október 2022.
 

Viac info