Pre verejnosť

Výzva na predkladanie prihlášok pre študentov na Erasmus+ mobilitu

Display portlet menu
Back to notices

Výzva na predkladanie prihlášok pre študentov na Erasmus+ mobilitu

News

Výzva na predkladanie prihlášok pre študentov TUKE na Erasmus+ mobilitu v AR 2021/2022.

Zároveň si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na 3 nové tutoriály, ktoré sme pripravili pre záujemcov o Erasmus+ mobilitu:

Výzva na štúdium:

Slovensky

Anglicky


Výzva na stáž:

Slovensky

Anglicky


Výzvu si študenti nájdu aj na Facebook-ovej stránke TUKE:

Štúdium

Stáž

 

Tutoriál 1: 

Poskytnutie základných informácií o programe Erasmus+

Tutoriál 2:

Postup pri podávaní prihlášky

Tutoriál 3:

Postup po schválení prihlášky


Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku s požadovanou prílohou do 08.04.2021 fakultnému koordinátorovi Lucii Melníkovej mailom na adresu: lucia.melnikova@tuke.sk.