Pre verejnosť

Zvolenie nového dekana na LF TUKE

Display portlet menu
Back to notices

Zvolenie nového dekana na LF TUKE

News

Včera bol Akademickým senátom Leteckej fakulty zvolený nový dekan na obdobie 1.5.2021 - 30.4.2025. Po vzdaní sa kandidatúry súčasného dekana Stanislava Szaba, ako kandidáta na dekana, ktorý bol navrhnutý na dekana LF s 10 nomináciami, bol zvolený doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP, ktorý donedávna pôsobil ako prodekan pre vedu a výskum LF a v súčasnosti pôsobí ako poradca pre vonkajšie vzťahy súčasného dekana Leteckej fakulty. Novému dekanovi srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa energie, odhodlania a šťastia pri ďalšom rozvíjaní košického leteckého vzdelávania a pokračovaní v úspešnom lete fakulty odštartovaného v roku 2017 pod vedením súčasného dekana LF Stanislava Szaba.